Понеделник, 21 Юни 2021

Стипца

1. Видиш ли стипца в съня си, значи че постиженията ти за напред ще бъдат спъвани от твоя отминала вражда.