Четвъртък, 29 Октомври 2020

Стипца

1. Видиш ли стипца в съня си, значи че постиженията ти за напред ще бъдат спъвани от твоя отминала вражда.