Понеделник, 3 Октомври 2022

Стерилен, стерилитет

1. Сънуваш ли стерилитет или стерилен, значи няма да бъдеш признат, възнаграден или да получиш съобщение, което очакваш.