Четвъртък, 22 Октомври 2020

Стенопис

1. Видиш ли в съня си стенопис, значи ще имаш специални привилегии или изтънчени удоволствия.