Петък, 1 Декември 2023

Стенограф, стенографиране

1. Стенографира ли някой в съня ти, значи ще имаш сериозна конкуренция.

2. Сънуваш ли стенограф, значи че ще бъдеш забелязан и възможностите ти ще бъдат оценени, ще прогресираш в образованието и работата си.