Вторник, 16 Август 2022

Стелаж

1. Редиш ли нещо на стелаж в съня си, значи ще имаш досадна работа.

2. Видиш ли стелаж насън, значи ти предстои охлаждане на чувствата между любовници, брачни партньори или стари приятели.