Събота, 2 Декември 2023

Ставане

1. Ставаш ли в съня си от легло или стол, значи ти предстои реализиране и възход на намеренията ти, подобряване на професионалното или общественото ти положения.