Вторник, 20 Октомври 2020

Старшина

1. Видиш ли насън старшина, значи ще имаш промени, които не искаш, гости, които не си канил, неприятни спомени.