Събота, 24 Октомври 2020

Стърготини

1. Стърготини (виж талашит).