Вторник, 27 Октомври 2020

Стар, старец, старица

1. Видиш ли в съня си старица или старец, значи ще придобиеш ценни умения и знания.

2. Сънуваш ли, че си стар, значи ще те уважават, почитат и ще имаш добро здравословно състояние.

3. Видиш ли в съня си грохнали и немощни стари хора, значи ще имаш проблеми със здравето и затруднения.