Четвъртък, 29 Октомври 2020

Стар дом

1. Сънувате ли дома си стар, това е предупреждение, че сте заплашени от болест или нещастия.

2. Може да претърпите неочаквани загуби.

3. Присъни ли ви се, че сте в стария си дом, това издава нуждата от помощ и защита, която изпитвате.

4. Стар дом ако сънувате - неочаквани трудности ще ви пречат в изпълнението на плановете.