Неделя, 20 Юни 2021

Стъпвам в гроб

1. Стъпваш ли насън в гроб, значи ще имаш много пари или ще се обвържеш.