Четвъртък, 22 Октомври 2020

Стъпка

1. Сънуваш ли кални стъпки, значи че някой ще доведе до разорение на семейството ти или ще те наклевети.

2. Ходиш ли в съня си по стъпките на някой, значи ще разбереш, че неприятностите имат и обратна страна.