Вторник, 28 Септември 2021

Станиол

1. Увиваш ли нещо със станиол или видиш станиол в съня си, значи трябва да се пазиш от мошеници или ласкатели.