Четвъртък, 22 Октомври 2020

Стъклено топче

1. Ако видиш в съня си стъклено топче, значи ти предстоят непредвидени затруднения.