Вторник, 16 Април 2024

Стая

1. Видиш ли в съня си мръсна, необзаведена, неугледна стая, значи ще преживееш мизерия и глад.

2. Сънуваш ли болнична стая, значи ще се тревожиш без да има защо.

3. Сънуваш ли стая без прозорци, значи ще имаш смущения в секса.

4. Видиш ли насън светла, чиста, добре мебелирана, просторна, голяма стая, значи ти предстои богатство и здраве.

5. Чистиш ли или метеш в съня си стая, значи ще пилееш усилия за нечий проблеми.

6. Влизаш ли в съня си в хубава стая, значи ти предстои да имаш вълнуваща връзка с интересна личност.

7. Вървиш ли в съня си от стая в стая, значи ти предстои да се отдадеш на познанства и безразборни връзки, ще разбереш тайни, които не си подозирал.