Понеделник, 15 Април 2024

Стадо

1. Види ли в съня си стадо домашни животни, значи ще имаш грижи в семейството.

2. Сънуваш ли стадо диви животни, значи ти предстои да изпитваш съмнения, страх, колебания, нерешителност.

3. Не смогваш ли да обуздаеш стадото си насън, значи ще имаш неприятности и щети.

4. Извеждаш ли в съня си стадо на паша, значи ще имаш лесни и бързи постижения.