Четвъртък, 29 Октомври 2020

Срутена стена

1. Срути ли се в съня ти стена от дома ти, значи ще имаш нещастие.

2. Срутена стена в съня ти, значи ще се отмени твое материално задължение.

3. Срутиш ли в съня си стени, значи ще имаш парични постъпления.