Петък, 3 Април 2020

Срок

1. Поставяш ли си срок в съня, значи ти предстои да поемеш излишен риск, да се натоварваш.

2. Изоставаш ли или наваксваш срок в съня си, значи ще ти искат отговорност за нечий пропуски и грешки, ще изпитваш срам от неуспехите си.

3. Спазваш ли срок в съня си, значи ще имаш добър бизнес, заслужени постижения, ще се разбираш със съдружниците си.