Събота, 23 Март 2019

Сресване

1. Сънувате ли, че решите собствената си коса, това е знак, че сте силна и независима личност и отстоявате собствената си неприкосновеност и лично пространство.

2. Сресвате ли чужди коси в съня си, ще поемете грижата и отговорността за ваш близък, който не е в състояние да се грижи сам за себе си.





Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.