Четвъртък, 22 Октомври 2020

Сръчен

1. Видиш ли в съня си сръчен човек, значи ще те надминат или изпреварят, ще те надминат конкурентите ти.

2. Сънуваш ли, че си сръчен, значи че в реалността ще ти досаждат далечни или близки хора, които ще искат да им ходатайстваш или съдействаш.