Четвъртък, 22 Октомври 2020

Спомен

1. Дават ли ти в съня нещо за спомен, значи си загърбил старите си познати и приятели несправедливо.

2. Спомняш ли си нещо в съня, значи в реалността ти предстои напредък и постижения.

3. Даваш ли в съня си нещо за спомен, значи ще се отложат намеренията или пътуванията ти.

4. Пишеш ли или разказваш спомени в съня си, значи ти предстои да се отнесеш към нещо с мъдрост и хитрост, ще намериш печеливша възможност.

5. Сънуваш ли, че някой си спомня нещо, значи ще ти помогнат или ти ще помогнеш на някой.