Четвъртък, 4 Юни 2020

Спогодба

1. Сключваш ли насън спогодба, означава, че ти предстои да поемеш неприятно задължение.

2. Ако насън нарушаваш спогодба, значи в действителност рязко ще се повишат шансовете ти за успех и издигане в службата.