Четвъртък, 22 Октомври 2020

Списък

1. Видиш ли насън името си в списък, значи ти предстои да разбереш грешни слухове по твой адрес.

2. Гледаш ли или правиш списък насън, значи някой ще иска да те обърка.