Четвъртък, 22 Октомври 2020

Спирт

1. Сънуваш ли медицински спирт, значи ти предстоят малки проблеми със здравето.

2. Козметичен спирт в съня ти е знак за спор с колеги и близки.

3. Сънуваш ли спирт за горене, значи ти предстои скрита опасност.