Петък, 23 Октомври 2020

Спира ми дъха

1. Ако сънуваш, че ти спира дъха, ще получиш тревожни известия.