Неделя, 24 Октомври 2021

Спестяване, спестовна книжка, спестяваш

1. Сънуваш ли, че някой спестява пари в съня си, значи ще ти искат заем.

2. Спестяваш ли ти пари в съня си, значи в реалността ти предстоят харчове, които не си очаквал и предвиждал.

3. Теглиш ли насън пари от спестовната си книжка, значи че ще се отървеш от скъпи и досадни задължения или от грижа.