Събота, 23 Януари 2021

Спешност

1. Викат ли те в съня ти по спешност, трябва да бъдеш по – разумен, хладнокръвен и търпелив във сериозно положения.