Четвъртък, 22 Октомври 2020

Специалист

1. Видиш ли в съня си специалист, значи ще ти искат съдействието.

2. Сънуваш ли себе си като специалист, ще имаш нужда от компетентен съвет.