Четвъртък, 29 Октомври 2020

Сова

1. Сънуваш ли сова, очаквай смърт, здравословни проблеми, нещастия.

2. Видиш ли сова близо до къщата ти, значи ще имаш неприятно посещение.

3. Чуеш ли насън сова, значи ти предстоят неверни новини, които ще те разтревожат.