Петък, 19 Април 2024

Сонда

1. Видиш ли в съня си сонда, значи ще ти се наложи да преминеш своеобразен тест, ще те изложат на изпитание.