Понеделник, 11 Декември 2023

Соната, сонатина

1. Изпълняваш ли или чуеш соната в съня си, значи няма да ти обърнат нужното внимание въпреки основателните ти искания и справедливост.