Вторник, 28 Септември 2021

Соаре

1. Сънуваш ли соаре, значи ще имаш хубави емоции, касаещи колеги или близки, ще си доволен.