Четвъртък, 22 Октомври 2020

Соаре

1. Сънуваш ли соаре, значи ще имаш хубави емоции, касаещи колеги или близки, ще си доволен.