Събота, 28 Януари 2023

Снимки

1. Ако сънуваш черно - бели снимки, значи ти предстоят лични и семейни радости, а цветни - веселие с приятели и колеги.

2. Правиш ли снимки в съня си, ще си оправиш отношенията с някого или ще установиш много нови и ползотворни контакти.

3. Видиш ли насън стари снимки, значи ще започнеш отново стара любов.

4. Видиш ли снимка насън, значи ще възобновиш старо приятелство.