Петък, 30 Октомври 2020

Смуча

1. Ако сънувате че смучете, имате нужда от душевна, емоционална подкрепа или напътствие.

2. Искате да избягате от задълженията си.

3. Ако някой ви смуче, значи сте емоционално и физически рухнал.

4. Имате чувството че давате прекалено много от себеси.