Четвъртък, 29 Октомври 2020

Смс

1. Получаваш ли в съня си смс, значи ще имаш вести, които ще те изненадат, ще разбереш за тайната на някой.

2. Изпращаш ли в съня си смс, значи ще имаш щастливи вълнения и добра промяна в личен план.