Четвъртък, 26 Ноември 2020

Смола

1. Видиш ли смола в съня си, значи ще имаш проблеми.

2. Нацапаш ли се със смола в съня си, значи ще имаш нечестни печалби.