Събота, 25 Септември 2021

Смерч

1. Смерч (виж вихрушка, тайфун).