Четвъртък, 24 Септември 2020

Смел

1. Сънуваш ли, че някой е смел, значи ще имаш верни приятели, ще можеш да разчиташ на подкрепа и съдействие в тежка ситуация.

2. Сънуваш ли, че си смел, значи ще си потърпевш от прибързаността и лекомислието си.