Четвъртък, 6 Май 2021

Смазване, смазка

1. Сънуваш ли смазка или смазване, значи че ще ти е по – лесно и леко в бъдещата ти работа, ако започнеш да се подготвяш от рано.