Четвъртък, 29 Септември 2022

Смъртно легло

1. Видиш ли в съня си смъртно легло, ще изгубите нещо материално, на което държите, но след време отново ще възстановите.