Събота, 31 Октомври 2020

Смърт, смъртник

1. Сънуваш ли смърт на дете, значи, че големите тревоги и безпокойство отиват към своя край.

2. Ако сънуваш твоята смърт, значи, че не преследвате големите си мечти и цели, а това ви носи мъка.

3. Ако сънуваш смърт на човек, който познаваш, значи, че отношенията ви ще претърпят голяма промяна и вече никога няма да бъдат същите.

4. Сънуваш ли смърт на непознат, значи, че предстои неочаквана промяна.