Петък, 30 Септември 2022

Смърт на роднина

1. Смърт на роднина, ако сънувате, това е предупреждение да се пазите от мними приятели, които заговорничат зад гърба ви.

2. Починал роднина ако ви посети насън, това може да е защото се опитва да ви предупреди за надвиснала опасност или да ви укори за несправедливо отношение, към все още живите ви родственици.