Четвъртък, 22 Октомври 2020

Смърт на близък

1. Ако в съня си станете свидетел на смъртта на близък човек, това може да е знак, че ще научите голяма тайна.