Понеделник, 6 Декември 2021

Слуга, слугиня

1. Видиш ли в съня си много слуги, значи ще имаш караница с приятелите си.

2. Сънуваш ли много слугини, значи ти предстои злобна интрига.

3. Сънуваш ли себе си като слугиня, значи ти предстои да забогатееш, да преуспееш.

4. Имаш ли в съня си слугиня, значи ще искат да те замесят в скандал или да те измамят.

5. Ако имаш слуга в съня си, значи трябва да се пазиш да не те открадат.