Четвъртък, 17 Юни 2021

Слонче

1. Присъни ли ви се слонче, това може да е знак, че в най-скоро време семейството ви ще се увеличи с още един член.

2. Това може да стане чрез женитба, раждане или осиновяване, но при всички случаи ще е очаквано и желано попълнение на семейството.