Събота, 2 Декември 2023

Сляп човек

1. Сънувате ли сляп човек, това е знак, че не цените това, което имате и не оценявате семейството и приятелите си.

2. Водите ли сляп човек насън, може да е знак, че ще подпомогнете финансово благородна кауза или ще се отзовете на призив за благотворителност.