Четвъртък, 6 Октомври 2022

Сливи

1. Видиш ли насън сливи, значи ще имаш проблеми в семейството.

2. Сушени сливи в съня ти вещаят, че заслугите ти ще бъдат признати.

3. Видиш ли насън червени или жълти сливи, значи че обстоятелствата и условията на работното ти място ще се променят.

4. Цъфнала слива в съня ти е знак за разбирателство в семейството ти, но привидно.

5. Сини сливи в съня ти са знак, че ще изпитват завист към теб.

6. Ядеш ли кисели или зелени сливи, значи ти предстои да се нервираш за нечий грешки или ще се разочароваш.

7. Ядеш ли или береш сливи, предстоят ти проблеми, има вероятност за здравословни проблеми.