Вторник, 3 Август 2021

Славей

1. Видиш ли в съня си славей, значи ще имаш гости.

2. Мъртъв или болен славей в съня ти вещае нещастие в семейството.

3. Видиш ли насън славей в клетка, значи ще те обременяват отношенията ти в брака или в семейството.

4. Чуеш ли насън да пее славей, значи някой ще ти разкрие чувствата си.