Четвъртък, 29 Септември 2022

Сласт

1. Сласт (виж лъст, лъстив).