Четвъртък, 25 Февруари 2021

Сладък

1. Ако видиш някой сладък в съня си, в действителност си срещнал атрактивна личности с която имате палави отношения.